Hoe interessant is een nulurencontract?

De manier waarop mensen vandaag de dag aan de slag kunnen gaan voor een onderneming of werkgever is door de jaren heen aanzienlijk komen te veranderen. Daar waar er in het verleden alleen sprake was van een klassieke arbeidsovereenkomst geldt dat tegenwoordig dus niet langer. Eén van de meer innovatieve of moderne mogelijkheden die er wordt aangeboden is het zogenaamde nulurencontract. Het gaat hierbij om een flexibele arbeidsovereenkomst die toch zowel voor de werkgever als de werknemer enkele interessante voordelen met zich meebrengt. Wie hier alles over wenst te weten komen doet er met zekerheid goed aan om verder te blijven lezen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden van zo’n contract?

Wanneer je van plan bent om gebruik te gaan maken van een nulurencontract zijn er een aantal belangrijke voorwaarden waar je, je beslist bewust van dient te zijn. Om te beginnen geldt voor een dergelijk contract bijvoorbeeld dat ze ontzettend flexibel is. Dit betekent onder meer dat een werknemer de mogelijkheid heeft om een opdracht te weigeren wanneer deze binnen de termijn van vier dagen valt voor het plaatsvinden van de opdracht. Met andere woorden, wanneer er niet vier dagen op voorhand een oproep wordt gelanceerd kan de werknemer deze weigeren.

Naast bovenstaande is het zo dat het zeker niet verplicht is om iemand die wordt opgeroepen met een nulurencontract voor minstens acht uur aan het werk te zetten. Soms gebeurt een oproep zelfs voor bijvoorbeeld slechts twee uren. Dit gezegd hebbende is dit uiteraard mogelijk, alleen moet er wel rekening mee worden gehouden dat er per oproep altijd minstens voor drie uur moet worden betaald. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde waar altijd aan dient te worden voldaan. Dit dus ook wanneer er eigenlijk slechts minder dan drie uur aan werkuren werd gepresteerd.

Op welke voordelen kan je rekenen bij een nulurencontract?

Dat er vandaag de dag zo veelvuldig voor wordt gekozen om gebruik te maken van een nulurencontract is in de praktijk vooral het gevolg van de aantrekkelijke voordelen die verbonden zijn aan deze optie. De belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen zijn de onderstaande:

  • De personeelskosten worden met zo’n contract lekker laag gehouden;
  • Je betaalt eigenlijk uitsluitend voor de gewerkte uren (minstens 3 uren per oproep);
  • De opgeroepen werknemers zijn doorgaans verplicht om te komen werken (mits tijdig opgeroepen);

De hierboven aangehaalde voordelen maken duidelijk dat het nulurencontract niet zomaar interessant kan uitpakken voor werknemers, maar zeker ook voor werkgevers. Mogelijks kan ze dan ook voor jouw bedrijf zomaar eens het overwegen meer dan waard zijn.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Ondanks het feit dat er talrijke voordelen toegeschreven kunnen worden aan werken onder het nulurencontract moet het dus gezegd dat er eveneens sprake is van enkele niet onbelangrijke nadelen. Wat deze nadelen betreft moet je onder meer stil blijven staan bij de onderstaande:

  • Na een halfjaar werken moet er een vast aantal uren worden betaald;
  • Het risico van een tussentijds ontstaan vast arbeidscontract;
  • Loondoorbetaling wanneer er sprake is van ziekte (na zes maanden);

Voor veel mensen zal gelden dat de bovenstaande nadelen zeker niet door zullen wegen waardoor zij het nog altijd meer dan interessant zullen vinden om een nulurencontract te gaan gebruiken.